EN UNA CLASSE DE 25 NENS I NENES, 10 SERAN VÍCTIMES DE CIBERASSETJAMENT I EL PATEIXEN MÉS ELLES QUE ELLS

Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar

Barcelona, 2 de novembre de 2023 – L’assetjament escolar és un problema que no es pot ignorar. A més, ja no només es pateix de manera física, sinó que avui dia el ciberassetjament està cada vegada més present i no s’entén un sense l’altre. El que comença com una agressió verbal a l’hora del pati, pot convertir-se en una gravació que es comparteix a internet acompanyada de comentaris humiliants a les xarxes socials i altres plataformes.

Segons les dades de Save the Children publicades en el seu informe sobre Violència viral, el 42 % dels joves catalans han patit ciberassetjament durant la seva infància. Això significa que en una classe de 25 alumnes, 10 seran víctimes d’aquest tipus d’assetjament. Ho pateixen més les noies que els nois: el 43,6% de les noies enquestades enfront del 39,4% dels nois. L'organització adverteix, a més, que aquest tipus de violència succeeix per primera vegada quan els infants tenen 13 anys i la persona que assetja és, en un 64% dels casos, amic i/o company del centre d’estudis.

La Unesco, que va instaurar el 2 de novembre com el Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar, estima que un de cada tres estudiants pateix assetjament escolar arreu del món. Un 36% es veu afectat per una baralla física amb algun company i quasi un de cada tres ha estat agredit físicament almenys una vegada l’any. El ciberassetjament és un problema creixent que afecta un de cada deu infants.

Segons l’última Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya, feta a 10.000 alumnes de primària i secundària d’entre 10 i 18 anys, un 18,9% de l’alumnat és víctima d’assetjament i un 6,3% de ciberassetjament. En tots dos casos, hi ha una victimització major entre les noies que entre els nois, especialment durant l’etapa de l’ESO.

“L’escola ha de ser un entorn segur per als infants i adolescents, un lloc on poder aprendre sentint-se protegit. Per això, hem d’abordar de forma integral aquesta violència que danya greument el seu benestar físic i emocional i que fins i tot afecta al seu rendiment acadèmic”, afirma Ona Lorda Roure, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya. 

A Catalunya, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència (USAV) - una plataforma anònima formada per diferents professionals que recullen informació sobre casos de violència - ha comptabilitzat 332 casos de violència durant els primers dos mesos de curs, unes 7 denúncies diàries de mitjana.

Què proposa Save the Children? 

  • Instaurar de manera efectiva la figura del coordinador de benestar com a part de l’estructura de protecció escolar.
  • Realitzar campanyes de sensibilització i informació dirigides a la infància i adolescència, famílies, docents i professionals.
  • Aplicar protocols de violència contra la infància, incloent l’assetjament i el ciberassetjament (a Catalunya, existeix el Pla d’Escoles Lliures de Violència que es va posar en marxa al 2021 per abordar el fenomen de l’assetjament i el ciberassetjament, amb l’objectiu de prevenir, intervenir i fer seguiment de les situacions de violència que afecten menors i des del 2019 existeix el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals).
  • Promoure una “cultura del bon tracte” a les escoles.  
  • Oferir educació afectiva i sexual  i formació  en l’ús segur i responsable de les tecnologies.  
  • Les mesures de prevenció han de posar el focus no només en agressors i víctimes sinó també en els testimonis d’aquesta violència.
  •  Sensibilitzar sobre els mecanismes de denuncia existents (USAV)

Que és l’assetjament i ciberassetjament?

L'assetjament i ciberassetjament són formes de violència contra la infància, ambdues consisteixen en comportaments repetitius de fustigació, intimidació i exclusió social de la víctima, que implica diverses formes de violència física, psicològica i/o verbal. Es tracta de violència entre iguals que es caracteritza per ser intencionada i recurrent.

Per a més informació:

Mireia Recasens: 683 651 782