Save the Children alerta que la taxa de risc de pobresa o exclusió social infantil a la Comunitat Valenciana ha augmentat fins al 34,8% per la crisi de la Covid-19

Imatge

Save the Children atén a Cristina i als seus tres fills i filles en els seus programes d'acció social a València

Pablo Martí – Diodo Media /Save the Children

 

15 de juliol de 2021. Un 31,1% dels menors de 18 anys a Espanya està en risc de pobresa o exclusió social. Així ho revela l'anàlisi que ha fet Save the Children arran de l'última Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ofereix les primeres dades oficials sobre com ha afectat la pandèmia a les famílies, en concret a les més vulnerables. L'organització adverteix que el nombre de menors en risc de pobresa o exclusió social se situa en més de 2,5 milions després de la crisi econòmica i social de la Covid-19.

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, un 34,8% dels xiquets i xiquetes de l'autonomia estan en risc de pobresa o exclusió social. En total, més de 310.000 xiquets i xiquetes estarien en una situació de pobresa en l'autonomia, la qual cosa suposa un augment de més del 2,4% respecte a les dades de l'any anterior.

L'organització assenyala també que en aquest territori un 29,3% de la població en general està en risc de pobresa o exclusió social, una diferència de més de cinc punts amb les dades de població menor de 18 anys, la qual cosa torna a situar a la infància com un col·lectiu especialment vulnerable enfront de la pandèmia.

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Enquesta de Condicions de Vida 2020.

En la seua anàlisi, Save the Children també considera rellevant l'increment de xiquets i xiquetes menors de 18 anys que hi ha vivint en pobresa severa, que puja d'un 13% a un 14,1% a Espanya. En la Comunitat Valenciana aquesta taxa ha augmentat del 14,9% al 19%, la qual cosa implica que ara hi ha prop de 170.000 xiquets i xiquetes en aquesta situació, quasi 38.000 més que fa un any.

"Les dades que hem conegut hui evidencien el fort impacte de la pandèmia en un dels col·lectius més vulnerables: la infància en situació de pobresa. Si no volem comprometre el present i el futur d'aquests xiquets i xiquetes, és necessari que es continuen implementant i reforçant mesures per a combatre la pobresa infantil", assegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

En analitzar quines polítiques s'estan duent a terme per a erradicar la pobresa infantil, l'organització destaca que el percentatge de despesa pública en família i infància a Espanya és baix en comparació amb la UE i poc efectiu. Actualment només s'inverteix el 1,3% del PIB en prestacions familiars, enfront del 2,2% de mitjana dels països de la UE, i les prestacions socials existents només redueixen la pobresa infantil en 5,2 punts percentuals (la xifra més baixa de tota la UE). En aquest punt, Save the Children recorda que el cost mitjà per a poder criar a un xiquet o una xiqueta en condicions dignes és d'almenys 500 euros mensuals, aproximadament 6.000 euros anuals.

Per a combatre la pobresa infantil, Save the Children proposa millorar l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que hauria d'estendre la seua acció cap a joves extutelats i reforçar la quantitat de la prestació en les unitats de convivència amb fills i filles menors d'edat a càrrec. L'organització indica que, encara que en aquest últim any s'han produït passos importants en la lluita contra la pobresa infantil i l'IMV s'ha erigit com un instrument per a alleujar les situacions de pobresa severa, el seu desplegament està sent massa lent per a pal·liar les necessitats d'un nombre important de llars, especialment després dels estralls de la pandèmia. Segons les últimes dades oficials, de maig 2021, l'IMV tan sols ha arribat a 260.206 de les 850.000 llars previstos, a penes un 30% de l'objectiu declarat pel Govern el juny de 2020.

En la Comunitat Valenciana a penes 31.000 llars han rebut l'IMV, dels quals només 19.000 tenen xiquets i xiquetes a càrrec. En total, 33.720 xiquets i xiquetes de l'autonomia serien beneficiaris d'aquesta prestació.

D'altra banda, i en el context de reforma del nostre sistema fiscal, Save the Children defineix com una oportunitat la introducció de deduccions fiscals reembossables per fill o filla a càrrec, una mesura que beneficiaria a les famílies independentment de la seua obligació de tributar i que aconseguiria també a les rendes més baixes, alguna cosa que ara no està succeint. L'organització demana que aquesta mesura i les anteriors s'integren en la futura Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies anunciada pel Govern.

Així mateix, Save the Children creu que Espanya ha d'aprofitar l'impuls de la Garantia Infantil Europea, que insta a assegurar l'accés gratuït o, com menys, efectiu a serveis bàsics per al desenvolupament de la infància com la sanitat, l'educació 0-3, l'educació infantil, l'habitatge o la nutrició. L'organització considera que les accions que habiliten aquest instrument han de concretar-se en un Pla d'Acció Nacional i han de comptar amb l'experiència de les entitats d'infància que coneixen les necessitats dels xiquets i les xiquetes.

En l'àmbit autonòmic, algunes de les propostes que poden ajudar a combatre la pobresa infantil són:

Renda Valenciana d'Inclusió, prioritzant a les famílies amb menors a càrrec i monoparentals. S'ha de reconfigurar la RVI per a donar cobertura a totes les famílies amb fills a càrrec en situació de pobresa que queden fora de l'IMV, i augmentar les quanties percebudes per les famílies amb fills a càrrec beneficiàries de la prestació que es troben en situació de pobresa severa.

  • Augmentar els recursos disponibles i especialitzats en el sistema de serveis socials, assegurant que es puga donar una resposta adequada a les necessitats de les famílies en situació de pobresa i exclusió social.
  • Garantir les mesures que afavorisquen l'adaptació d'horari i reducció de jornada laboral per a la cura de xiquets i xiquetes durant la pandèmia. S'ha d'abordar la reforma de la regulació del temps de treball i de la conciliació laboral i familiar amb perspectiva de gènere, prioritzant a les famílies amb major vulnerabilitat, especialment a les monoparentals.
  • Continuar incrementant les places per a garantir un accés universal progressiu a educació infantil de 0 a 3 anys, prioritzant als xiquets i xiquetes en situació de pobresa o exclusió social.
  • Continuar implementant plans de reforç educatiu amb recursos i amplitud suficients per a garantir la seua eficàcia i reduir el desfasament educatiu, especialment entre l'alumnat més vulnerable.
  • Ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer social com a manera de fer front a les crisis residencials derivades de desnonaments, impagaments o altres situacions de vulnerabilitat econòmica i exclusió social. La presència de xiquets i xiquetes ha de ser, en tot cas, un element prioritari per a l'atenció de tals emergències.

"Moltes d'aquestes mesures ja han sigut recollides en diferents documents oficials i compten amb el suport de la gran majoria dels grups polítics, com el dictamen de la taula de reconstrucció de les Corts. Per tant, si volem defensar a la infància més vulnerable i que cap xiquet o xiqueta es quede arrere, és fonamental que es posen en marxa amb la màxima urgència i el màxim abast possibles", conclou Hernández.

Des de l'inici de l'emergència per coronavirus a Espanya Save the Children va posar en marxa la intervenció #ATuLado per a fer costat a les llars més vulnerables a través de transferències d'efectiu, reforce escolar i atenció psicològica.

Sobre Save the Children

Save the Children és l'organització independent líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa en més de 120 països salvant vides, proporcionant seguretat i protecció als xiquets i les xiquetes i defensant els seus drets en el marc de la Convenció sobre els Drets del Xiquet de Nacions Unides.

En la Comunitat Valenciana i a Espanya treballa des de fa més de 20 anys amb programes d'atenció als xiquets i xiquetes més vulnerables, centrats en la infància en risc de pobresa o exclusió social. A través dels seus programes a Espanya, proporcionen una atenció integral als xiquets, xiquetes i les seues famílies perquè la situació econòmica o d'exclusió social en la qual viuen els xiquets no els impedisca gaudir plenament dels seus drets i puguen aconseguir el màxim de les seues capacitats.

Per a més informació:

Miguel Borque Giraldos - 681 35 17 91 / 96 395 09 31

Comunicació Comunitat Valenciana