Posem la infància al centre del debat polític.

Sabem quines propostes tenen els diferents grups parlamentaris per les eleccions del 14-F? Com pensen combatre les desigualtats, la pobresa i la violència que pateixen els infants i adolescents?

Veure el vídeo del Debat per a la infància de Save the Children i el CNIAC

QUANT MESURA LA INFÀNCIA A CATALUNYA?

Es pot mesurar l’evolució d’una societat calculant la inversió que dedica a la infància. És el baròmetre perfecte per avaluar la capacitat dels governs d’apostar pel bé comú. 

Les circumstàncies econòmiques, socials i polítiques que estem vivint exigeixen que els partits polítics es comprometin amb la infància. Això significa desenvolupar un programa polític compromès amb els drets dels nens i nenes. 

Per aquesta raó, Save the Children ha elaborat aquestes propostes perquè els òrgans decisors i els partits polítics posin la infància al centre de les seves agendes.

1. I ELS MEUS REGALS?

A Catalunya, 1 de cada 3 nens i nenes viu en situació de pobresa, enfront del 19,5% de la població general. 

Això implica que 430.900 infants subsisteixen amb menys dels recursos necessaris per viure amb dignitat

El 80% d’ells seguiran sent pobres quan creixin, i deixaran la pobresa com a herència als fills i filles que tinguin.

2. EM PUC QUEDAR AVUI A CASA?

El bullying s’ha convertit en la primera preocupació dels nois i noies, per davant de les drogues i el fracàs escolar. 

El 54% dels joves d’entre 14 i 18 anys de Catalunya han estat implicats en casos d’assetjament escolar, ja sigui com a víctimes, com a agressors o com a testimonis actius o passius.

El 20% dels adolescents han estat víctimes d’abusos físics i psicològics per part d’altres companys i companyes.

3. QUÈ M’ESTÀS FENT?

El Consell d’Europa calcula que 1 de cada 5 nens i nenes és víctima de violència sexual

El 48,20% de les víctimes de violència sexual a Catalunya tenen menys de 20 anys. 
S’estima que només un 15% dels casos d’abús sexual es notifica a les autoritats.

A Catalunya, durant l’any 2019, es van presentar 1.009 denúncies de violència sexual contra nens i nenes.

4. ARRÒS UN ALTRE COP?

Catalunya és un dels territoris on el cost de la criança és més alt. Les famílies catalanes han de gastar-se uns 626 € mensuals per criar els seus fills i filles. 

Unes despeses inassumibles per a moltes famílies que sovint decideixen no tenir fills a causa del cost que representa la criança 4 de cada 10 llars gasten més del 40% dels ingressos en habitatge. Que un infant tingui un nivell de vida adequat passa per tenir cobert el dret a un habitatge digne.

5. QUÈ FAN AQUESTS NOIS?

El 84,2% dels menors són víctimes de violència en línia.

8 de cada 10 joves catalans entre 18 i 20 anys enquestats per Save the Children han patit algun tipus de violència en línia durant la infància.

Fins a octubre de 2020, a Catalunya hi va haver 407 menors d’edat que van denunciar. Del total, el 59% tenia com a principal afectada una nena, amb una edat mi- tjana de 13 anys.


AMB LA CRISI DE LA COVID-19, LA SITUACIÓ DELS NENS I NENES HA EMPITJORAT. ACTUALMENT, A CATALUNYA, LA INFÀNCIA ÉS EL GRUP MÉS POBRE. A MÉS, ELS NENS I NENES PATEIXEN MÉS VIOLÈNCIA QUE ELS ADULTS I ELS PROVOCA SEQÜELES MÉS GREUS.

informe save the children

LA Infància a Catalunya

Descarrega't el PDF

PROPOSTES PER REDUIR LA POBRESA

Descarrega't el PDF

PROPOSTES PER REDUIR LA violència

Descarrega't el PDF

 

Vota per la infància
Vota pels que encara no poden

#VOTAPERLAINFÀNCIA EN TWITTER

 Comparteix el hashtag