25N: Save the Children assegura que les adolescents que pateixen violència de gènere segueixen invisibilitzades

24 de novembre de 2021. Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, que se celebra cada 25 de novembre, Save the Children alerta que la violència de gènere es troba totalment instaurada entre les dones més joves i adolescents, tant entre els propis adolescents com en les relacions que existeixen entre adolescents i persones adultes. No obstant això, l’organització assegura en el seu informe #NoÉsAmor que aquesta violència continua, en gran mesura, oculta i invisibilitzada a les dades, campanyes i activitats de sensibilització. 

“Quan les adolescents pateixen violència de gènere troben barreres per accedir a serveis d'atenció integral especialitzada, que uneixin tant la perspectiva d'infància com la de gènere”, assegura Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya. “La violència de gènere es pot prevenir, però per això hem de repensar els rols i estereotips de gènere, així com mites i veritats sobre les relacions”, afegeix.

Arreu de l’Estat, només el 21,7% de les dones víctimes violència de gènere han denunciat, segons la Macroenquesta de 2019 del Ministeri d’Igualtat sobre violència de gènere. En el cas de les adolescents, l'organització creu que el nombre de denúncies podria ser menor. Save the Children insisteix en la necessitat que els adolescents i les adolescents siguin identificats com a col·lectiu específic en els estudis i les enquestes realitzades pels organismes oficials per conèixer la magnitud del problema.

L’Alba va patir violència de gènere quan tenia 15 anys. No sabia que allò que vivia era violència de gènere perquè “pensava que només els passava a les dones grans, que no era una cosa d'adolescents”. Com que no estan en el focus de les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, les adolescents no s'identifiquen com a víctimes. “Desconeixen que controlar el mòbil, que els facin comentaris sobre la roba o amb qui surten de festa siguin conductes de violència de gènere. A vegades fins i tot ho entenen com un gest d'amor”, indica Pérez. La construcció d'aquests models amorosos o de relacions basades en la desigualtat i en mites sobre l'amor dificulten identificar els comportaments agressius, especialment aquells que no acaben en una violència física, sinó de control.

També s’hi sumen factors propis de les relacions en aquesta franja d'edat: la intensitat de la primera relació amorosa, la creença que aquest primer amor serà l'únic i el veritable, la influència de la pornografia –el 46,5% dels adolescents catalans que ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica i no sempre amb consentiment previ, segons l'informe ‘(Des)informació sexual: pornografia i adolescència’ – i les xarxes socials, que tenen un pes importantíssim i funcionen com una eina de gelosia, control, xantatges i humiliacions. 

Save the Children també recorda que el 6,2% de les adolescents de 16 i 17 anys han sofert violència física per part de parelles o exparelles, el 6,5% violència sexual, el 16,7% violència emocional i el 24,9% violència psicològica o de control, segons la Macroenquesta de 2019, que només recull informació a partir dels 16 anys.

Desenvolupament de la Llei de Protecció de la Infància enfront de la Violència

Save the Children demana que aquesta problemàtica s'abordi des de les actuals eines legals amb les quals es compta, tenint com a principal la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, aprovada enguany.

“Necessitem que la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència desplegui totes les seves mesures a tots els nivells administratius. Aquesta llei, que ens ha situat al capdavant a nivell mundial en legislació de protecció a la infància, no pot convertir-se en lletra morta. Per això, s'ha d'elaborar ja l'Estratègia d'Erradicació de Violència contra la Infància, que pugui dotar de mesures de prevenció, la detecció primerenca i l'atenció integral”, conclou Pérez.

En aquest sentit, a nivell català cal desplegar el programa Coeduca’t i el Pla de les Escoles lliures de violències, oferint formació i dotant de recursos els centres educatius perquè puguin posar en marxa aquests programes. Des d’edats primerenques a les escoles però també a la família: amb un enfocament basat en la igualtat i la prevenció de la violència, que generi adolescents preparats per identificar i rebutjar conductes violentes i establir relacions sanes. Per això, s’hauria de posar en marxa un model de formació en criança positiva amb perspectiva de gènere en els cursos de preparació al part, postpart i als programes de salut del Nen Sa perquè pares i cuidadors aprenguin pautes de criança i estratègies educatives sanes i allunyades de la violència, de manera que tinguin eines per gestionar els problemes de comportament dels seus fills i reconèixer les seves necessitats.

Entre d’altres qüestions, també és necessari adaptar el telèfon d’Infància Respon de la Generalitat de Catalunya a les necessitats dels infants per garantir als nens, nenes i adolescents canals de denúncia i notificació segurs, accessibles i adaptats.

I precisament, l’organització considera que per intentar tenir més informació sobre aquesta realitat, es dugui a terme a Catalunya una Macroenquesta de prevalença per disposar d’un diagnòstic de la situació de violència contra la infància, per edat, zona i col·lectius. Per fer-ho, serà fonamental implementar el RUVI (Registre Unificat de Violències contra la Infància), antic RUMI, entre tots els departaments que poden recollir dades dels infants, establert en els articles 44 i 56 de la Llei 8/2021, i així mateix present a la normativa catalana.

Sobre Save the Children

Save the Children es l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa des de fa 100 anys per assegurar que tots els nens i nenes sobreviuen, aprenen i estan protegits. Actualment l’organització opera en més de 120 països. 

Arreu de l’Estat, Save the Children treballa en programes d’acció socioeducativa pels infants més vulnerables, centrats en la infància en situació de risc de pobresa o exclusió social. L’organització atén a més la infància migrant i està centrada en protegir els menors davant la violència. Save the Children vol que tots els nens i nenes, independentment de la seva condició o país d’origen, puguin gaudir plenament dels seus drets i assolir el màxim de les seves capacitats.

Per a més informació:

Mireia Recasens - 683 651 782 

mireia.recasens@savethechildren.org