8-M: La pandèmia alenteix l'avanç cap a la igualtat de drets de les nenes i les adolescents

5 de març de 2021. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març, Save the Children expressa la seva preocupació davant l'impacte que la pandèmia de la Covid-19 està tenint en l'avanç cap a la plenitud de drets de les nenes, tant arreu de l’Estat com a nivell global. Així mateix, insta que es duguin a terme en tots els nivells accions enfocades específicament a reactivar el camí cap a la igualtat de les nenes i les adolescents.

L'organització és testimoni de com les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia afecten en major mesura a les dones i les nenes. En l'últim any, prop de 500.000 nenes més del calculat amb anterioritat a la pandèmia han corregut el risc de ser obligades a contreure matrimoni, així com fins a un milió més haurien quedat embarassades. Són estimacions de Save the Children recollides en el seu informe The Global Gilrlhood Report 2020. How Covid-19 is putting progress in peril (Informe Mundial sobre les Nenes Niñas 2020. La Covid-19 posa en perill els avanços aconseguits). 

En aquesta mateixa anàlisi s'adverteix que fins a 2,5 milions de nenes més seran obligades a casar-se en els pròxims cinc anys. Juntament amb els 58,4 milions de matrimonis forçosos en nenes que tenen lloc de mitjana cada lustre, la prospecció assenyala que en 2025 s'aconseguirà la xifra de 61 milions d'aquesta mena d'unions.

Save the Children mostra també la seva profunda preocupació davant el fet que la Covid-19 pugui portar al fet que dos milions de nenes més sofreixin mutilació genital femenina a tot el món, segons el Fons de Població per a Nacions Unides (UNFPA).

De manera paral·lela, el risc davant l'abandó escolar derivat de la crisi econòmica global porta al fet que les nenes deixin els seus estudis, augmentant, segons Save the Children, amb això la seva major vulnerabilitat durant la resta de la seva vida. La UNESCO ja va alertar a la fi de 2020 que 11,2 milions de nenes i adolescents corrien el risc de no tornar a l'escola per l'impacte en les seves vides provocat per la pandèmia. 

“La Covid-19 ha paralitzat les nostres vides en molts sentits. La lluita per la igualtat entre homes i dones, entre nens i nenes, també s'ha vist afectada. Els avanços aconseguits durant dècades de molt d'esforç a nivell global s'estan ressentint, però no podem perdre ni un minut a reprendre, amb més força si cap, la ingent tasca d'aconseguir que les dones i les nenes no estiguem més exposades a la violència, la discriminació o la pobresa”, subratlla Catalina Perazzo, directora de Sensibilització i Polítiques d'Infància de Save the Children.

L'organització adverteix així mateix sobre la problemàtica específica a Espanya i calcula que la pandèmia ha augmentat el risc de pobresa en les famílies monoparentals, en la seva majoria encapçalades per una dona, fins a aconseguir el 48%. Així ho recull l'organització en el seu informe Infància en reconstrucció. 

Save the Children també recorda que durant l’estat d’alarma a Espanya, les peticions d’assistència a víctimes de violència de gènere van elevar-se fins a 29.700, un 57,9% més que l’any anterior, segons les dades del Ministeri d’Igualtat. 

Per últim, l’organització d’infància lamenta que la crisi en l’àmbit laboral sigui especialment crua amb les dones. Segons l’Enquesta de Població (EPA) del tercer trimestre del 2020, a finals d’aquest any la taxa d’atur de les dones era del 18,39%, quatre punts percentuals més que la dels homes.

Sobre Save the Children 

Save the Children és l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa des de fa 100 anys per assegurar que tots els nens i nenes sobreviuen, aprenen i estan protegits. Actualment l’organització opera en més de 120 països. 

Arreu de l’Estat, Save the Children treballa en programes d’acció socioeducativa pels infants més vulnerables, centrats en la infància en situació de risc de pobresa o exclusió social. L’organització atén a més la infància migrant i està centrada en protegir els menors davant la violència. Save the Children vol que tots els nens i nenes, independentment de la seva condició o país d’origen, puguin gaudir plenament dels seus drets i assolir el màxim de les seves capacitats.

Per a més informació:

Mireia Recasens - 683 651 782

mireia.recasens@savethechildren.org