Abusos sexuals a menors: en 8 de cada 10 casos l’agressor és una persona coneguda o de l’entorn familiar

 • Save the Children presenta una anàlisi on revisa prop de 400 sentències judicials de casos recents d’abusos sexuals contra la infància arreu de l’Estat, 126 dels quals a Catalunya
 • L’estudi assenyala que l’edat mitjana en la qual comencen els abusos són els 11 anys i que en el 80% dels casos analitzats la víctima és una nena o una adolescent.
 • El 96% dels abusadors no té antecedents penals relacionats  amb violència sexual
 • L’organització recorda la necessitat de comptar amb jutjats especialitzats que garanteixin els drets de les víctimes infantils de qualsevol tipus de violència, com són els abusos sexuals
 • El 2022 es van presentar 949 denúncies per abusos sexuals a nens i nenes a Catalunya

Informe: Per_una_justicia_a_laltura_de_la_infancia_STC_CAT.pdf 

Materials per mitjans:  
https://prensasavethechildren.smugmug.com/Nacional/Violencia/Informe-Por-una-justicia-a-la-altura-de-la-infancia 

5 d’octubre de 2023. En 8 de cada 10 casos d’abusos sexuals contra la infància l’agressor és una persona de l’entorn familiar o coneguda del nen o nena, i el 96% dels abusadors no tenen antecedents penals relacionats amb violència sexual. Són dades de l’últim informe de Save the Children “Per una justícia a l’altura de la infància” en el qual s’han analitzat prop de 400 sentències judicials de casos d’aquest tipus de violència arreu de l’Estat, 126 casos de sentències a Catalunya repartides entre Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

L’organització recorda que l’abús sexual és una de les formes més greus de violència contra la infància i adolescència i, a més, una de les més ocultes. A casa nostra, segons dades dels Mossos d’Esquadra, l’any 2022 es van presentar 1.624 denuncies per delictes contra la llibertat sexual que tenien com a víctima a infants o adolescents, 949 per abusos sexuals.

“Hem de tenir en compte que aquestes dades són només la punta de l’iceberg ja que s’estima que només el 15 % dels casos d’abús sexual arriben a denunciar-se. Encara existeix la creença col·lectiva que aquests casos gairebé no existeixen i que si un nen o nena fos abusat al nostre entorn ens n’adonaríem, però les dades evidencien que no és així”, explica Ona Lorda Roure, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya.

L'estudi assenyala que, arreu de l’Estat, l’edat mitjana en la qual comencen els abusos són els 11 anys i que en més del 80% dels casos, la víctima és una nena o una adolescent. En els casos de sentències analitzades a Catalunya, l’edat en la qual es concentren més casos d’abús són els 15 anys i el 86,5% de les víctimes són nenes o noies.

Les dades estatals indiquen que un 24% dels processos judicials estudiats van durar entre 2 i 3 anys; a Catalunya la xifra és del 26,2%, el que significa que el 70% dels processos no es van resoldre abans de 2 anys. A més, hi ha víctimes que han de declarar més d’una vegada, arribant a fer-ho abans del judici fins a tres vegades a la policia, fiscalia i jutjat. A nivell estatal només en un 24,9% dels casos – 21,4% a Catalunya – consta que es va utilitzar la prova preconstituïda, és a dir, la gravació del testimoni perquè no hagin de repetir aquesta declaració en reiterades ocasions.  

Aquest és el cas de la Carmen, gaditana de 26 anys, que ha denunciat haver patit abusos sexuals des dels 10 fins als 14 anys per part del seu avi. La Carmen va denunciar als 17 anys i va haver de declarar cinc vegades davant diferents institucions. “Durant el procés em vaig sentir molt acompanyada per part dels meus pares i de les meves germanes però per la justícia i demés, no. A mi ningú em va acompanyar, ningú em va indicar on havia d’anar, el que havia de fer... res. Vaig declarar, però em vaig sentir sota pressió”, relata. 

 

Save the Children recorda que tal com indica la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i Adolescència enfront la Violència (LOPIVI) aprovada ara fa dos anys, és necessari que el govern espanyol desenvolupi una legislació específica que marqui el camí per aquesta justícia especialitzada que pugui garantir els drets dels nens i nenes que han estat víctimes de qualsevol tipus de violència, com són els abusos sexuals.

Això ha de concretar-se en les següents mesures: 

 • Implantació de jutjats especialitzats en atenció a la infància víctima de violència
 • Creació d'una Fiscalia específica de violència contra la infància, que participi en tots els processos on hi hagi un nen o nena víctima
 • Formació inicial i constant de tots els operadors jurídics
 • L'assistència jurídica a les víctimes, acompanyant-les des de l'inici fins al final del procés i assegurant la seva gratuïtat en els casos que marca la llei.

A més, un dels aspectes bàsics d'aquesta especialització de la justícia és la realització d'exploracions i proves preconstituïdes, amb l'objectiu d'eliminar actuacions i declaracions innecessàries i evitar la revictimització de les víctimes.

“La major prova d'abús sexual infantil és la declaració de la víctima. Per això és fonamental disposar dels recursos adequats per a prendre aquesta declaració i poder usar-la en el judici. No és just que un nen o nena hagi d’explicar el que li ha passat en més d'una ocasió, i veiem com avui dia encara és una pràctica habitual”, afirma Lorda.

Casa dels Infants

La Barnahus (Casa dels Infants en islandès), és un model d’atenció integral on totes les institucions que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre per evitar la victimització secundària.

El Govern de la Generalitat va posar en marxa l’any 2020 la primera Casa dels Infants de Catalunya i d’arreu de l’Estat a Tarragona. Des de llavors està desplegant l’Estratègia Barnahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l’adolescència i per tal de prestar una atenció correcta arreu del territori s’implementaran dotze unitats integrades més.

“La justícia especialitzada i la Barnahus són models perfectament compatibles que han d’integrar-se i que formen part d’un mateix paraigües: l’atenció especialitzada i multidisciplinària a les víctimes de violència contra la infància”, assenyala Lorda.

Des de l'obertura de la primera Barnahus el 2020 a Tarragona, d’altes territoris arreu de l’Estat com Andalusia, Euskadi, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Illes Balears o Navarra estan seguint el mateix camí. A més, el projecte conjunt de la Unió Europea i el Consell d'Europa sobre la Barnahus a Espanya per als anys 2022 a 2024 -desenvolupat en estreta col·laboració amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030-, té com a objectiu millorar el marc legislatiu i de polítiques públiques per a introduir aquest model en els diferents territoris.

Recomanacions en clau catalana

Tenint en compte els esforços que s’han fet a Catalunya per protegir els nens i nenes de la violència sexual, caldria centrar-se en:

 • Augmentar els recursos professionals dels equips tècnics de justícia perquè puguin atendre amb qualitat l’increment de casos de violència sexual infantil per la futura creació de jutjats especialitzats.
 • Fomentar la creació de torns d’ofici especialitzats en infants víctimes als Col·legis d’Advocacia i establir una formació inicial bàsica i una altra continuada per als advocats del torn especialitzat.
 • Assegurar proves preconstituïdes de qualitat, comptant amb un/a tècnic especialitzat/ a en l’equip d’enregistrament. Elaborar, també, directrius perquè els equips psicosocials dels jutjats i de l’Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses puguin acudir a la Barnahus per realitzar la prova preconstituïda.

Sobre Save the Children

Save the Children és l’organització independent líder en la defensa dels drets de la infància arreu del món. Treballa a més de 115 països salvant vides, protegint els nens i les nenes i defensant els seus drets en el marc de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides. 

Arreu de l’Estat treballa des de fa més de 30 anys amb programes d’atenció centrats  en la infància en risc de pobresa o exclusió social. Aquests programes proporcionen una atenció integral als nens, nenes i les seves famílies perquè la situació econòmica en la qual viuen no els impedeixi gaudir plenament dels seus drets i puguin assolir el màxim de les seves capacitats.

Per a més informació

Mireia Recasens Lamuà – mireia.recasens@savethechildren.org / 683 651 782