Cada segon un nadó acabat de néixer corre el risc de patir retard en el creixement d’ara fins al 2030 si no es prenen mesures 

  • Els dies 18 i 19 de setembre se celebra a Nova York la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del 2023, que marca el punt mitjà cap a la data límit del 2030 per aconseguir els objectius globals i apunta a impulsar una nova onada de compromisos polítics d'alt nivell que es tradueixin en accions.
ODS Atlas

NACIONS UNIDES, 14 de setembre de 2023 – S'estima que 194 milions de nens i nenes nascuts entre ara i el 2030 patiran retard en el creixement a menys que els líders mundials que es reuniran la setmana vinent en la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) accelerin urgentment el progrés cap al seu compliment.

Les últimes troballes sobre visualització de dades de Save the Children exposen les nefastes conseqüències de la inacció global per abordar els creixents nivells de desnutrició, tenint en compte que els països es van comprometre a posar-hi fi en l'ODS 2 sobre fam zero.

“La crisi silenciosa del retard en el creixement diu molt sobre quanta feina queda encara per fer per abordar la crisi mundial de la fam i aconseguir els ODS per 2030. Si no erradiquem totes les formes de malnutrició en els pròxims set anys, tota una generació de nens i nenes patirà els efectes dominó de la fam. La infància ha d'estar a l'avantguarda de totes les decisions en l'Assemblea General de les Nacions Unides de la setmana vinent; el seu futur depèn d'això”, reclama Nana Ndeda, responsable d'incidència política i polítiques sobre la fam de Save the Children.

Si les tendències actuals de retard en el creixement persisteixen, “prop de 194 milions de nens i nenes nascuts entre ara i el 2030 patiran retard en el creixement: un nounat per segon durant els pròxims set anys. Això és més que tots els infants menors de 18 anys que viuen actualment als països del G7 junts”, explica Ndeda.

Més malalties infeccioses

Aquest retard danya el creixement i el desenvolupament dels nens i nenes amb desnutrició o amb una nutrició deficient i pot tenir efectes devastadors per tota la vida, fent-los més susceptibles a malalties i infeccions i danyant el seu desenvolupament físic i cognitiu.

S'espera que els països de l'Àfrica subsahariana suportin la càrrega més pesada, amb 86 milions de casos de retard del creixement en infants nascuts entre el 2023 i el 2030, seguits de prop pel sud de l’Àsia amb 67 milions de casos. Es preveu, a més, que siguin gairebé 22 milions a la regió de l'Àsia Oriental i el Pacífic, mentre que a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica del Nord es preparen per a 9,6 milions de casos, i a l’Amèrica Llatina i Central preveuen que 6,7 milions de nens i nenes tindran retard en el creixement.

El Pakistan i la República Democràtica del Congo (RDC) es troben entre els quatre països que s'espera que enfrontin els nivells més alts de retard en el creixement en els pròxims set anys, amb més del 25% de la seva població patint actualment nivells crítics de fam.

L'Atles Infantil va trobar també que més de la meitat dels casos de retard en el creixement previstos per a nens i nenes nascuts en els pròxims set anys seran entre els que viuen en el 40% de les llars més pobres, la qual cosa subratlla l'impacte de la pobresa extrema en el seu desenvolupament.

Si bé el retard en el creixement ha disminuït de manera contínua des de l’any 2000, els avanços no han aconseguit els objectius acordats internacionalment de 100 milions de casos per al 2025 o d'erradicar totes les formes de malnutrició per al 2030.

Prevenció i solucions a llarg termini 

Save the Children fa una crida als líders mundials a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè abordin les causes fonamentals de la inseguretat alimentària i nutricional aguda. Només posant fi al conflicte global, abordant la crisi climàtica i la desigualtat global i construint sistemes de salut, nutrició i protecció social més resilients i menys vulnerables a crisis com la Covid-19, podrem garantir que les mateixes alarmes no es repeteixin en els pròxims anys.

Així mateix, l'organització demana una major col·laboració, diàleg i inversió entre sectors i lideratge de les comunitats locals, per reforçar la planificació i implementació de respostes, així com la nostra capacitat per actuar primerencament i evitar que impactes predictibles es converteixin en crisis. Save the Children també els insta que ampliïn les intervencions de baix cost per prevenir i tractar la desnutrició: tractament comunitari per la desnutrició aguda, suport i protecció de la lactància materna i inversió en atenció mèdica comunitària i de nivell primari.

“Encara que el finançament immediat és fonamental per salvar vides ara, necessitem solucions i canvis a més llarg termini en els sistemes que facin que aquesta crisi no es repeteixi. El finançament humanitari reactiu és massa lent, poc fiable, costós i, en última instància, ineficaç per abordar les complexes crisis actuals. Els líders mundials han d'invertir en sistemes d'alerta primerenca i preparació per desastres per tal de preparar-se millor per futures crisis i mitigar els impactes abans que sigui massa tard. També necessitem que es comprometin amb una revisió dels sistemes financers globals per desbloquejar el finançament necessari per complir els ODS i que arribin a totes les persones a tot el món, en línia amb el compromís de 'No deixar ningú enrere'”.

Notes:

  • L'Atles Infantil integra les dades més recents d'una varietat de fonts de dades disponibles públicament, inclosos UNICEF, l'OMS, la UNESCO i el Banc Mundial, així com dades seleccionades per organitzacions de la societat civil i el món acadèmic.
  • Si les taxes actuals de retard en el creixement continuen, l'Atles Infantil estima que 194 milions de nens i nenes nascuts entre el gener del 2023 i el desembre del 2029 experimentin un retard en el creixement.
  • Entre l'1 de gener del 2023 i el 31 de desembre del 2029, hi haurà 220.924.800 segons. 194.000.000 dividit per 220.924.800 segons = 0,87. S'estima que, de mitjana, gairebé un infant nascut cada segon des d'ara fins al 2030 patirà retard del creixement.
  • El 51% de tots els casos de retard del creixement ocorren en infants que viuen en el 40% de les llars més pobres (això es basa en 99 països, que representen el 85% de tots els casos de retard del creixement).
  • A escala nacional, el Pakistan (14,2 milions) i la República Democràtica del Congo (11,6 milions) es troben entre els quatre països que s'espera que enfrontin alts nivells de retard en el creixement en els pròxims set anys. Totes dues nacions pateixen actualment nivells crítics de fam: el Pakistan lluita amb el 29% de la seva població en IPC 3+ i la República Democràtica del Congo amb el 25% de la seva població en IPC3+, al 31 d'agost del 2023.
  • Segons dades de població infantil d'UNICEF, a hores d'ara hi ha més de 148 milions de nens i nenes menors de 18 anys que viuen als països del G7 (els Estats Units, França, Alemanya, el Japó, el Regne Unit, Itàlia i el Canadà), uns 45 milions menys que el nombre d’infants que, segons les projeccions, naixeran entre ara i el 2030 i patiran un retard en el seu creixement.