Enquesta de Condicions de Vida: Save the Children alerta que encara hi ha 378.500 nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya

  • Es tracta d’una disminució d’1,1 punt percentual respecte el 2021 
  • Tot i aquesta millora, la taxa de pobresa infantil (27,5%) segueix sent la més elevada entre tots els grups d’edat i està per damunt de la general que se situa en el 18,4%
  • A més, la situació de privació material severa, el nivell més extrem de pobresa, augmenta afectant 140.000 infants

Barcelona, 24 d’abril de 2023. Un 27,5% dels menors de 18 anys a Catalunya viu en situació de pobresa, un 1,1 punt percentual menys que l’any anterior. Així ho revela l’anàlisi que ha fet Save the Children arran de les últimes dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) recollides per l’Idescat avui. En total, el nombre de nens i nenes en situació de pobresa el 2022 es va situar en 378.500. L’organització adverteix que tot i que es veu una reducció de 21.500 infants respecte al període anterior, els nens, nenes i adolescents continuen sent el grup social amb la taxa de pobresa més elevada, ja que supera la taxa de la població adulta que és del 18,4%.   

Save the Children recorda que viure sota el llindar de pobresa a Catalunya, en el cas d’una llar de dues persones adultes i dos menors d’edat, significa ingressar menys de 24.865 euros l’any. 

L’organització alerta de la cronificació de la pobresa infantil severa el 2022 amb un 15,2% dels nens i nenes (15% el 2021). Aquestes dades mostren que instruments de lluita contra la pobresa com la Renda Garantida de Ciutadania no són suficientment efectius per millorar significativament les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Save the Children considera especialment preocupant l’augment de la situació de privació material severa que afecta actualment l’11,6% dels infants, és a dir, el nivell més extrem d’escassetat i la impossibilitat d’atendre necessitats bàsiques pel benestar i la dignitat de la infància, com ara tenir un àpat saludable i equilibrat al dia, poder pagar el lloguer o els subministraments bàsics, o tenir una temperatura adequada dins l’habitatge. Així, el nombre d’infants (menors de 16 anys) en situació de privació material severa creix en un 13,8%: de 123.000 el 2021 a 140.000 l’any 2022. 

Per exemple, un 19,5% de nens i nenes viuen en llars que no poden permetre’s mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada, un augment de 2,3 punts percentuals en comparació al 2021 (17,2%). “Aquetes dades reflecteixen l’impacte que les altes xifres d’inflació estan tenint en la vida de les famílies a Catalunya. És urgent prendre mesures per reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten”, explica Ona Lorda Roure, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

Novament, les llars amb fills i filles menors d’edat s’enfronten a majors taxes de pobresa. El 2022, les llars amb infants presenten una taxa de pobresa del 23,8% enfront del 15,3% de les llars sense nens i nenes. Unes xifres similars a les de l’exercici anterior on les llars amb fills tenien una taxa del 24,3% en comparació al 15,4% de les llars sense fills. Tot això posa en relleu la necessitat de les famílies amb fills i filles de comptar amb ajudes per evitar que la criança suposi un risc de caure en la pobresa.

Tot i que la taxa de pobresa entre les llars monoparentals ha disminuït del 51,9% el 2021 al 39,3% el 2022, la seva situació continua sent especialment vulnerable. Save the Children reitera que les dones pateixen una major precarietat i pobresa laboral, fet que influeix en les seves taxes de pobresa, desproporcionadament elevades. 

El cost de la criança a Catalunya

Aquesta preocupant situació està estretament relacionada amb l’alça dels preus, especialment de l’energia, els productes de primera necessitat o els lloguers. Unes despeses analitzades en l’informe El cost de la criança que suposen un dels factors principals de vulnerabilitat per les famílies amb fills i filles a Catalunya. L’organització recorda que el cost de criar un fill o filla és de 819 euros al mes a Catalunya. Per les llars més empobrides és directament impossible cobrir aquesta despesa, fins i tot dedicant-hi tots els seus ingressos. 

Invertir en infància, invertir en futur

La solució a la pobresa infantil requereix polítiques des de diferents fronts que atenguin les diferents dimensions en les quals es manifesta, segons Save the Children. Aquestes polítiques han d'entendre's com una inversió en la infància i, també, en el conjunt de la societat, ja que contribuiran al ple desenvolupament dels nens i nenes, permetent que les seves capacitats i talent aportin al sistema productiu, assegurant la seva prosperitat i benestar. 

Save the Children proposa reformular la Renda Garantida de Ciutadania creant un complement per la criança destinat a les famílies més vulnerables, utilitzant l’estalvi generat per part de la Generalitat de Catalunya amb la introducció de l’IMV. A més, l’organització defensa la creació d’un complement per motiu d’habitatge destinat a famílies amb infants beneficiàries de la RGC i la creació de polítiques eficients per millorar i garantir l’accés als serveis necessaris per la criança.

En aquest sentit, l’organització considera que Catalunya ha d’aprofitar l’impuls de la Garantia Infantil Europea, que insta a assegurar l’accés gratuït i efectiu a serveis bàsics pel desenvolupament de la infància com la salut, l’educació 0-3, l’educació infantil, l’habitatge, la nutrició o les beques menjador.

L’habitatge, la pedra angular de la pobresa infantil

Un dels drets clau contemplats en el marc de la Garantia Infantil Europea és, precisament, l'habitatge. Actualment, el 19% de les famílies catalanes amb nens i nenes han de destinar més del 40% dels seus ingressos per pagar l’habitatge, segons recull l’últim informe  de Save the Children Aquí no s’hi pot viure. Aquesta sobrecàrrega suposa disposar de menys pressupost per altres necessitats bàsiques de la criança com ara l’alimentació, l’educació, l’oci o la conciliació i fa que moltes famílies en situació de vulnerabilitat malvisquin en llars inadequades o en risc de desnonament. L’augment dels preus dels habitatges, especialment de lloguer, que no han anat acompanyats d’un augment dels ingressos de les famílies, fa que moltes es trobin entre l’espasa i la paret. 

Per a més informació:

Mireia Recasens: 683 651 782
mireia.recasens@savethechildren.org