Save the Children i el CNIAC demanen als partits compromís polític amb la infància de cara a les eleccions del 14F

  • El Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya i Save the Children posen damunt la taula els problemes de la infància en un debat amb els diferents representants polítics
  •  L’organització presenta ‘Quant mesura la infància a Catalunya?’, una anàlisi sobre la situació dels nens i nenes que recull propostes per als decisors polítics

Informe “Quant mesura la infància a Catalunya?”: https://bit.ly/2M8x1vG 

Enllaç per accedir a la gravació del debat: https://youtu.be/sHNe5X-Lh6g

Barcelona, 26 de gener de 2021. Save the Children i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) han posat al centre de l’agenda política qüestions que afecten la infància en un debat amb els diferents representants polítics a les properes eleccions catalanes.

Els assistents Francesc de Dalmases (Junts); Laura Vilagrà (ERC); Noemí de la Calle (Ciutadans); Raúl Moreno (PSC); Susanna Segovia (En Comú Podem); Eulàlia Reguant (CUP-Guanyem); Marisa Xandri (PP); Lluís Font (PDECat); i Oriol Puig (PNC) han respòs les preguntes de les entitats en matèria de pobresa, violència, educació i participació infantil. 

Tots els partits contra la violència que pateix la infància

Save the Children ha elaborat ‘Quant mesura la infància a Catalunya?’, una anàlisi amb dades i indicadors sobre la situació de la infància a casa nostra que recull propostes perquè els òrgans decisors i els partits polítics posin la infància al centre de les seves agendes. 

A Catalunya, 1 de cada 5 infants és víctima de violència sexual; més de la meitat dels adolescents conviuen amb el bullying; el 84,2% dels menors, víctimes de violència en línia. La violència que pateixen els infants és una realitat molt àmplia, que afecta molts nens i nenes però que alhora és molt poc visible. Les dades disponibles representen només la punta de l’iceberg, ja que només recullen els fets denunciats o notificats. 

En matèria de violència contra la infància, els partits polítics catalans estan d’acord en la importància de posar aquesta xacra social com una prioritat política que necessita recursos específics per abordar-se des de la prevenció i la detecció precoç. En aquest sentit, la majoria de representants han parlat sobre la necessitat d’aprovar la Llei de Protecció Integral enfront de la Violència contra la Infància i l’Adolescència, encara pendent de tramitar-se al Congrés dels Diputats, i de seguir amb la implementació del model Barnahus (cases d’infants per atendre nens i nenes que han patit abús sexual) arreu del territori català. 

Prioritzar la inversió per acabar amb la pobresa infantil

El fet que un de cada tres infants a Catalunya es trobi sota el llindar de la pobresa posa d’acord a tots els partits en prioritzar la lluita per a la igualtat d’oportunitats. 

Segons l’organització, sense més inversió i voluntat política, el 80% d’ells seguiran sent pobres quan creixin, i deixaran la pobresa com a herència als seus fills i filles. A més a més, l’evolució de la taxa de pobresa infantil mostra que les xifres no han parat de créixer i la pandèmia no ha fet més que agreujar aquesta situació. Si no s’apliquen mesures per pal·liar-ho, aquest any hi haurà gairebé mig milió d’infants pobres (un 35%) una taxa que afectarà encara més les famílies monoparentals. 

En aquest sentit, els partits polítics parlen de plans, comissionats i estratègies integrals i interdepartamentals per lluitar contra la pobresa infantil i prestacions específiques per a la infància complementant l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que es presenta com una oportunitat per destinar més fons al col·lectiu més vulnerable a Catalunya: la infància. 
La majoria de partits han defensat crear prestacions especifiques per a la infància amb caràcter universal o dirigides només a les famílies més vulnerables. Hi ha hagut un gran consens entorn la necessitat d'acompanyar les famílies en la criança, brindant-los més recursos econòmics.

Escoles obertes i participació infantil en el disseny de les polítiques

Arran d’una pregunta del CNIAC sobre si avalarien el tancament de les escoles si tornés a haver-hi un confinament domiciliari, els partits han coincidit que tancar els centres educatius hauria de ser l’última de les opcions, ja que el cost social que se’n deriva és molt més greu. A més, s'ha fet èmfasi en la necessitat d’homogeneïtzar la digitalització de les classes a través de protocols i eines que segueixin línies clares perquè no es facin segons criteris del professorat.

Finalment en resposta a la pregunta del CNIAC sobre la participació dels infants a la vida pública i política, s'ha fet palès la necessitat d'incorporar la veu d'aquest col·lectiu de manera transversal, no només en els temes que els afecten més directament, sinó en tots els temes públics i polítics, ja que en son sempre afectats de manera directa o indirecta. Per fer-ho, s'ha proposat crear plens específics i comissions al Parlament de Catalunya per tal de dissenyar eines legislatives i polítiques que incorporin des de l'inici les seves propostes.

Amb aquest debat, l’organització dona el tret de sortida a la campanya #VotaPerLaInfància per exigir que els partits polítics es comprometin amb la infància. “Les circumstàncies econòmiques, socials i polítiques que estem vivint exigeixen que els partits polítics es comprometin amb la infància. Això significa desenvolupar un programa polític compromès amb els drets de la infància”, afirma Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

Sobre Save the Children

Save the Children és l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa des de fa 100 anys per assegurar que tots els nens i nenes sobreviuen, aprenen i estan protegits. Actualment l’organització opera en més de 120 països. 

Arreu de l’Estat, Save the Children treballa en programes d’acció socioeducativa pels infants més vulnerables, centrats en la infància en situació de risc de pobresa o exclusió social. L’organització atén a més la infància migrant i està centrada en protegir els menors davant la violència. Save the Children vol que tots els nens i nenes, independentment de la seva condició o país d’origen, puguin gaudir plenament dels seus drets i assolir el màxim de les seves capacitats.

Sobre el CNIAC

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és un òrgan col·legiat consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya que representa els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya i vetlla pels seus drets.

En formen part infants i adolescents de 8 a 17 anys, amb autorització dels seus pares, que han estat escollits pels Consells territorials d’infants i adolescents del qual formen part. 

Per a més informació:

Mireia Recasens - 683 651 782

mireia.recasens@savethechildren.org