slide-laboral.jpg

Laboral Kutxa y Mondragon Lingua - Tres cursos escolares haciendo posible que más de 130 niñas y niños puedan vivir en Euskera

En Save the Children creemos que el idioma es una seña de identidad y también una pieza clave para la integración social. Gracias a la colaboración de Laboral Kutxa y Mondragon Lingua llevamos tres cursos escolares atendiendo a niñas y niños a través del refuerzo educativo en euskera, bajo el marco de nuestro programa Lucha Contra la Pobreza Infantil en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Desde sus inicios las clases han sido un éxito de asistencia y de desarrollo educativo, llegando a atender a más de 130 niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Los testimonios de Rosmeri y Uria son el ejemplo de la satisfacción de las familias, que han visto las oportunidades de sus hijos e hijas mejorar gracias a la ayuda de los cursos. Las clases responden a la necesidad de nuestras familias a la hora de identificar al euskera como una barrera para la integración social y el desempeño escolar de sus niños y niñas. Como resultado, los participantes han identificado una mejor integración en la comunidad educativa y en el ámbito social, el rendimiento escolar de los niños ha mejorado y sus oportunidades de ocio se han visto incrementadas.

Por medio de colaboraciones con empresas como Laboral Kutxa y Mondragon Lingua, Save the Children hace posible que las distintas entidades contribuyan a la Agenda 2030, una serie de metas previstas para el desarrollo sostenible a nivel mundial. El garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4), poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS 1), y potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas (ODS10) son solo algunas de las metas para las que conseguimos avanzar a través de este tipo de alianzas.

El euskera es una forma de aprender y de crear, de vivir y de sentir, de relacionarse y de crecer. Desde Save the Children queremos agradecer a Laboral Kutxa y a Mondragón Lingua por hacer posible que niñas y niños puedan llevar lo aprendido a la calle y puedan jugar, crear y vivir en Euskera.

Save the Childrenen, hizkuntza identitate ikurra zein gizarte integraziorako gakoa dela uste dugu. Laboral Kutxa eta Mondragon Linguaren parte-hartzeari esker, hiru ikasturte daramazkigu neska-mutilei euskerazko hezkuntza sendotzen laguntzen gure Haurren Pobreziaren Aurkako Programaren bitartez, Bilbon eta Gasteizen.

Hasiera-hasieratik klaseak guztiz arrakastatsuak izan dira parte hartzeari eta hezkuntza garapenari dagokionez, 6 eta 12 urte bitarteko 130 ume baino gehiagori harreta jartzera helduz.

Rosmeri eta Uriaren testigutzak familien asebetetasunaren erakusgarri dira, hauek bere haurren aukerak hobetuak ikusi baitituzte ikastaroen laguntzari esker. Klaseek gure familien beharrei erantzuten diete, euskera gizarteratzerako eta eskola jarduera egoki baterako oztopo bezala identifikatzen baita. Ondorioz, parte hartzaileek hezkuntzaren esparruan eta gizarte arloan integrazio hobea antzeman dute, neska-mutilen eskola-etekina hobetu egin da eta aisialdi jardueretan parte hartzeko aukerak areagotuak ikusi dituzte.

Laboral Kutxa eta Mondragon Lingua bezalako enpresekin martxan jarritako lankidetzen bidez, Save the Childrenek erakunde ezberdinak 2030 Agenda gauzatzera bideratzea posible egiten du. 2030 Agenda mundu mailako garapen jasangarria lortzeko aurreikusitako helburuen sorta bat da. Era honetako elkartasunak medio, pobrezia mota guztiak mundu osoan desagertzea (1. Garapen Jasangarrirako Helburua), Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea (4. GJH) eta Pertsona ororen gizarteratze soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta sustatzea (10. GJH) bezalako helburuak gauzatzeko bidean aurrera egitea lortzen dugu. 

Ikasteko eta sortzeko, bizitzeko eta sentitzeko, harremantzeko eta hazteko modu bat da Euskara. Save the Childrenetik gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu Laboral Kutxari eta Mondragón Linguari 130 haur baino gehiagok uda honetan ikasitoakoa kalera eraman eta euskeraz jolastea, sortzea eta bizitzea posible egitearren.